Luganersee     April 2017

 
 

Ausflugsschiff
Italia

Ausflugsschiff
Lugano

Ausflugsschiff
Morcote

Ausflugsschiff
Paradiso

Ausflugsschiff
San Gottardo

Baggerschiff
TI 9780

Polizei
3251

SAR
TI 17

SAR
TI 7507


Copyright by Anton Heumann - www.swissandmore.de